תשעה באב

תשעה באב

תשעה באב יום אבל על חורבן בית המקדש הראשון והשני. נוהגים בו מנהגי אבלות בהם צום
1 2