אי השלום

אי השלום

שטח בעמק הירדן הכול את צופר ונהריים. היה בשליטה ישראלית עד להחזרתו לירדן, 25 שנה לאחר החתימה על הסכם השלום עם ירדן
1