הוועדה המסדרת

הוועדה המסדרת

ועדת חברי כנסת האיראית על ניהול הכנסת לפני הקמת הממשלה וקביעתן של הוועדות הקבועות
1