בריחת האסירים מכלא גלבוע

בריחת האסירים מכלא גלבוע

1
..
3 4 5 6 7 .. 9