חיים כץ
השר חיים כץ

חיים כץ

השר חיים כץ
שר העבודה והרווחה בכנסת ה-20 מטעם הליכוד. שימש כיו"ר הוועד של התעשייה האווירית משנת 1993 ועד 2015
1 2 3 4