מבצע "זמר נוגה"

מבצע "זמר נוגה"

המבצע הצבאי שבו הושבה לישראל גופתו של זכריה באומל, שנעדר בקרב סולטן יעקב במלחמת שלום הגליל ב-1982
1