המסע לפולין
אושוויץ

המסע לפולין

אושוויץ
המסעות לפולין של בני הנוער בכיתה י"א ושל משלחות שונות, נערכים למעשה לאורך כל השנה. בשבוע שבו חל יום הזיכרון לשואה ולגבורה, נערך מצעד החיים, ששיאו בטקס במחנה ההשמדה אושוויץ ביום הזיכרון עצמו. בטקס משתתפים בני נוער מישראל ומהתפוצות, בליווי נציגי צה"ל ונציגים רשמיים של מדינת ישראל
1