יטי

יטי

דמות מהמיתולוגיה הנפאלית המתארת איש שלג ענק ומיסתורי החי בפסגות המושלגות של הרי ההימלאיה. אין אזכור מדעי לקיומו של היצור, אך לאורך המאה החולפת סיפרו כמה פעמים מטפסי הרים כי ראו את הדמות במהלך טיפוסיהם
1