פרשת הרפז

פרשת הרפז

פרשה שבמהלכה הורשע סא"ל במילואים בועז הרפז בזיוף מסמך מודיעיני
1