מידע כללי

מספר מכרז מועד אחרון לשאלות הבהרה: 26.9.18 בשעה 17:00 מועד אחרון להגשת הצעות: 10.10.18 בשעה 17:00
stopwatch

מידע נוסף