קול קורא לקבלת הצעות להפקות ותוכן דיגיטלי

מכרזים, התקשרויות וקול קורא | קול קורא

עדכון! 

עקב התפרצות נגיף הקורונה מתן התשובות להצעות שהוגשו לקול קורא יידחה. אנו עושים את מירב המאמצים לסיום ההליך מוקדם ככל הניתן. 

מובהר כי לא תתאפשר הגשה של הצעות חדשות במסגרת קול קורא זה. 

תשובות לשאלות הבהרה לקט מס' 1 (מעודכן)

מסמכי קול קורא מעודכנים נכון ליום 1.3.20

הודעה מס' 1 - הרינו להודיעכם על דחיה במועד הגשת ההצעות וזאת עד ליום ראשון 8.3.20 בשעה 12:00 בצהריים. 

הסכם התקשרות

פורמט תקציב