קול קורא להגשת הצעות לסרטי תעודה (דוקומנטריים) בפרויקט "מוזות" - בנושא יוצרי תרבות ואומנות

מכרזים, התקשרויות וקול קורא | קול קורא

תשובות לשאלות הבהרה לקט מס' 1

מסמכי קול קורא

תנאי סף

פורמט תקציב

מדריך להגשת הצעות

חוברת ההצעה (הגשה מקוונת)