קול קורא לקבלת הצעות להפקות ותוכן דיגיטלי

מכרזים, התקשרויות וקול קורא | קול קורא

תשובות לשאלות הבהרה לקט מס' 4

תשובות לשאלות הבהרה לקט מס' 3

תשובות לשאלות הבהרה לקט מס' 2

תשובות לשאלות הבהרה לקט מס' 1

מסמכי הקול קורא

הסכם התקשרות

פורמט תקציב

חוברת ההצעה (הגשה מקוונת)