קול קורא להגשת הצעות להפקת סדרת רשת בבית החולים סורוקה

מכרזים, התקשרויות וקול קורא | קול קורא

הודעה מס' 2 - הרינו להודיעכם על דחיה במועד הגשת ההצעות, וזאת עד ליום שני 16.8.21 בשעה 12:00 בצהריים. 

תשובות לשאלות הבהרה לקט מס' 1

הסכם התקשרות

הודעה מס' 1 - הרינו להודיעכם על דחיה במועד הגשת ההצעות, וזאת עד ליום שלישי 10.8.21 בשעה 12:00 בצהריים.

מסמכי הקול קורא

פורמט תקציב

הסכם התקשרות

חוברת ההצעה (הגשה מקוונת