קול קורא להגשת שירים לתחרות אירוויזיון 2022

מכרזים, התקשרויות וקול קורא | קול קורא

תשובות לשאלות הבהרה 2

תשובות לשאלות הבהרה 1

מסמכי הקול קורא

תקנון לבחירת השיר (מעודכן ליום 2.9.21)

חוברת ההצעה (הגשה מקוונת)