קול קורא להגשת שירים לתחרות אירוויזיון 2022

מכרזים, התקשרויות וקול קורא | קול קורא

תשובות לשאלות הבהרה 1

תשומת לבכם לכך שלינק להרשמה לצפיה בחצי הגמר לכותבי השירים, נמצא במסמכי הקול קורא. 

ניתן להרשם עד 31.8.2021 בשעה 17:00 אחה"צ. 

מסמכי הקול קורא

תקנון לבחירת השיר (מעודכן ליום 2.9.21)

חוברת ההצעה (הגשה מקוונת)