קול קורא ליוצרים - חטיבת הדיגיטל אוגוסט 2018

מכרזים, התקשרויות וקול קורא | קול קורא

תשובות לשאלות הבהרה לקט מספר 2

תשובות לשאלות הבהרה לקט מספר 1

מסמכי קול קורא

הגשה מקוונת

פורמט תקציב

חוזה

מדריך הגשה