קול קורא להגשת הצעות לסרטי תעודה (דוקומנטריים) ליום הזכרון לחללי מערכות ישראל עבור כאן 11

מכרזים, התקשרויות וקול קורא | קול קורא

תשובות לשאלות הבהרה 1

מסמכי הקול קורא

תנאי סף

פורמט תקציב

חוברת ההצעה (הגשה מקוונת)