• כתבת שטחים • שירתה בגלי צה"ל ככתבת שטחים ועורכת חדשות • משמשת בתפקיד זה מאז אפריל 2018
...טוען