לעבוד כאן

מועמדות ומועמדים שלום,

אנו שמחים על פנייתכם, מאחלים לכם הצלחה ומברכים על רצונכם לקחת חלק באתגר מקצועי מרתק, חסר תקדים ומשמעותי מבחינה ציבורית וערכית. 
לידיעתכם, מאחר שכאן - תאגיד השידור הישראלי נמצא בהליכי הקמה, מודעות הדרושים המפורסמות באתר הינן בהתאמה לצרכי כאן בעת פרסומן. 
לכאן נשמרת הזכות, בכל עת, לשנות את הגדרות התפקיד, את הכפיפות הניהולית, את תנאי הסף, את שמות המשרות, 
וכל נתון אחר הנדרש לצורך התאמת המשרה למצב התקדמות הקמת כאן, והכל בהתאם לסמכויות השמורות לכאן על פי חוק. 
במקרים בהם נערך שינוי כאמור בעיצומו של הליך מיון למשרה מסוימת, תינתן הודעה אישית מתאימה למועמדים הרלוונטיים אודות השינוי. 
שינוי בתנאי הסף למשרה יפורסמו באתר האינטרנט.

הודעה על מיונים לתחום עיתונאות ויצירה:

לכל מי שהציע מועמדותו לכאן בתחומי עיתונאות ויצירה, נעדכן כי טרם אוישו כלל המשרות הפנויות בתחום. עם השלמת איוש המשרות בתחום עיתונאות ויצירה, תתפרסם הודעה מתאימה באתר זה. 

בברכה, 
הנהלת ועובדי כאן - תאגיד השידור הישראלי

שאלון למועמדים
טופס ערעור

  1. משרות פתוחות
    (16 משרות)