מועמדות ומועמדים שלום,

אנו שמחים על פנייתכם, מאחלים לכם הצלחה ומברכים על רצונכם לקחת חלק באתגר מקצועי מרתק, חסר תקדים ומשמעותי מבחינה ציבורית וערכית. 
לידיעתכם, מודעות הדרושים המפורסמות באתר הינן בהתאמה לצרכי כאן בעת פרסומן. 
לכאן נשמרת הזכות, בכל עת, לשנות את הגדרות התפקיד, את הכפיפות הניהולית, את תנאי הסף, את שמות המשרות 
וכל נתון אחר הנדרש לצורך התאמת המשרה לצרכים, והכל בהתאם לסמכויות השמורות לכאן על פי חוק. 
במקרים בהם נערך שינוי כאמור בעיצומו של הליך מיון למשרה מסוימת, תינתן הודעה אישית מתאימה למועמדים הרלוונטיים אודות השינוי. 
שינוי בתנאי הסף למשרה יפורסמו באתר האינטרנט.

בהצלחה!

כאן - תאגיד השידור הישראלי