• כתב בריאות • בעברו שדרן וכתב תרבות בגלי צה״ל ובגלגל"צ וכתב תרבות בכאן
...טוען