• מגיש "הידברות" בכאן רשת ב • קריין חדשות בחדר החדשות של כאן רשת ב • היה עשר שנים מנהל מחלקת הקריינים וקריין ומדריך ראשי