תרגיל בחיבור

לקחנו שני אנשים משני קצוות שונים והושבנו אותם לדבר

לצפייה בפרק הראשון