00:07:09
יוסף בן שטרית הוא קבלן מיצהר, שמעסיק בבנייה אך ורק עובדים יהודים. "לא רוצה להעסיק עובדים מעם שרוצה לרצוח אותי". שאלות על גזענות הוא מפנה לשבעה באוקטובר ובעיניו הוא בכלל "מחזיר את הכבוד לעבודת הכפיים"
ז'אנר:

לאור פניות רבות שהתקבלו - הבהרה, שהיא מבחינתנו מעבר למובן מאליו, ובכל זאת חשוב שתיאמר: התאגיד מתנגד לכל גילוי גזענות או אפליה - תופעות שיש לגנותן בכל דרך

דוקותיים 2023

}