המחלקה היהודית

אהוד קיבל מההנהלה משימה מיוחדת - לייצר סרטונים על יהדות עם החטיבה הערבית שלנו

לצפייה בפרק הראשון