שיחות מילואים

על מה גברים מדברים במילואים? 

לצפייה בפרק הראשון