ילדי אוסלו

  • דיגיטל

על דור שלם שראה את המנהיגים לוחצים ידיים - אבל לא חווה רגע אחד של שלום. נחום אבניאל מביא את סיפורם של ילדי אוסלו, הילדים ששמעו הבטחות רחוקות של שלום אבל בבית ראו רק טרור ומוות

לצפייה בפרק הראשון