לכל העדכונים

דיווחים על תקיפה ארטילרית ישראלית נוספת גם בכפר מארון א-ראס שבדרום לבנון