לכל העדכונים

השיחה האחרונה בין ראש הממשלה והנשיא האמריקני הייתה לפני כחודש