לכל העדכונים

לפי הדיווחים, העימותים פרצו במהלך השעה האחרונה במחסום.