לכל העדכונים
 לטענת הבכיר, הדבר מסביר את הדחיפות שבה צריך להעביר סחורות ומזון בקנה מידה גדול לאזור