לכל העדכונים

דיווח לבנוני: גורמים בישראל, מצרים וארה"ב עובדים במשותף על תוכנית לפינוי רפיח

התוכנית כוללת מספר נקודות:

1. אזהרה מצרית משדות מוקשים לאורך גדר הגבול

2. חשש מצרי מדחיפת העקורים למצרים מצד חמאס, וכאוס בין עקורים לחיילים מצריים

3. ארה"ב ביקשה לפתוח במבצע ל"פינוי בטוח" של כשמונה מאות אלף עקורים מהאזור ולהעביר אותם למחנות

4. צה"ל הכין תוכנית לפיזור כרוזים ושידור הודעות לטלפונים ניידים של פלסטינים באזור כדי לכוון אותם למחנות החדשים