לכל העדכונים

מקור בחמאס: יש התקדמות בסוגיית חילופי השבויים לפי קטגוריות, והגיעו להסכמה לגבי הרוב הגדול של הנקודות