לכל העדכונים

כלי תקשורת ברפיח מוסרים שאין מחסומים צבאיים בין ח'אן יונס לרפיח, לדבריהם המחסום היחיד נמצא בציר נצרים