לכל העדכונים

חיל האוויר ואוגדה 99, תקפו פיר מבצעי ועמדת מרגמה במרחב ממנו זוהו שיגורים לעברם באמצעות מטוסי קרב וירי ארטילרי. חוליית מחבלים זוהתה באמצעות כלי טיס וחוסלה. הכוחות זיהו באמצעות רחפן מחבל נכנס למבנה צבאי במרכז הרצועת עזה, והוא חוסל בידי מטוס קרב. במהלך היממה האחרונה, מטוסי קרב תקפו תשתיות צבאיות רבות, ביניהן פירים מבצעיים ומבנים צבאיים כחלק מסיוע לכוחות הלוחמים