לכל העדכונים

לדבריו, ההצנחה בוצעה באמצעות מטוסים ירדני, מצרי, גרמני ושני מטוסים אמריקניים