לכל העדכונים

משרד החוץ של גרמניה מתח ביקורת על החלטתה של ישראל להפסיק שידורי אל ג'זירה בארץ. בהודעת משרד החוץ נכתב ש"עיתונות חופשית היא אבן יסוד של דמוקרטיה ליברלית, שחשוב להגן עליה במיוחד ברגעי בעיתות סכסוך, וכי ההחלטה הישראלית מהווה סימן שגוי לערכים אלה".