לכל העדכונים
דובר בחמאס ל-AFP: הארגון ימשיך בשיחות המשא ומתן למרות קריאתה של ישראל לאוכלוסיה הפלסטינית להתפנות בחלקים מרפיח. "נמשיך את המשא ומתן באופן פוזיטיבי ובלב פתוח", כך אמר הדובר, עבד א-לטיף אל-קאנוע.