לכל העדכונים

שני מקורות ביטחוניים: מצרים העלתה את רמת הכוננות בצפון סיני לאחר תחילת המבצע הישראלי ברפיח