לכל העדכונים

בממשל האמריקני פנו לישראל וביקשו הבהרות על המבצע ברפיח: "רוצים פרטים נוספים"

במהלך היום צפוי שיח נוסף בין בכירים בממשל ובכירים ישראלים בסוגייה