לכל העדכונים

זוהו ארבעה שיגורי פצמ"רים ובהתרעה השנייה זוהו שני שיגורים נוספים של ירי רקטות, בהם שיגור כושל ושיגור נוסף שנפל בשטח פתוח. אין נזק ואין נפגעים. הזרוע הצבאית של חמאס נטלה אחריות על הירי על כוחות צה"ל בכרם שלום.