לכל העדכונים

יושב ראש הציונות הדתית התייחס להמשך השיחות בנוגע לעסקה מול חמאס. ואמר כי הצעדים שעל ישראל לנקוט הם כיבוש מלא של העיר ומרחב רפיח, השמדת כל התת קרקע ברפיח והסביבה והחזקה מלאה בציר פילדלפי ובמעבר רפיח.