לכל העדכונים

צה"ל השמיד באמצעות כלי טיס שני אתרי שיגור ברפיח מהם בוצע הירי לעבר באר שבע