לכל העדכונים

אזעקות הופעלו בכפר גלעדי, מרגליות, משגב עם ותל חי