לכל העדכונים

: כלי תקשורת בעזה מדווחים על תקיפות ישראליות מתמשכות באזור אלמוע'רקה וחג'ר א-דיכ שבמרכז הרצועה