לכל העדכונים

עזה: מקורות מסרו לערוץ אל-ערביה הסעודי שיותר מ-50 אלף עקורים הגיעו מג'באליה למחנה הפליטים א-שאטי שבעיר עזה.