לכל העדכונים

דיווחים פלסטיניים: חיל האוויר תקף את המרכז הרפואי "ביסאן" שבמחנה הפליטים אל-בורייג'.