לכל העדכונים

צוות הגנה ישראלי יצא להאג לקראת הדיונים שנקבעו על ידי בית הדין למחר ומחרתיים

בתור התחלה הוחלט על יציאת צוות, אולם טרם הוחלט סופית לגבי אם ומה יטענו. השופט מטעם ישראל, פרופ' אהרן ברק, נחת כבר אתמול בהולנד. אבל כאן מדובר על צוות שמייצג וטוען. מחר אמורים להיות מוצגים הטיעונים מדרום אפריקה ומחרתיים של ישראל.

Peter Dejong, AP
קרדיט: Peter Dejong, AP