לכל העדכונים

היועץ המשפטי של משרד מבקר המדינה פנה ליועמ"שית וביקש להורות לצה"ל ומזכיר הממשלה לשתף פעולה עם הביקורת על ניהול המלחמה