לכל העדכונים

אזעקות הופעלו בערב אל עראמשה, גורנות הגליל, אדמית, אילון, גורן, חניתה ויערה