לכל העדכונים

אזעקה הופעלה באזור תעשייה אכזיב מילואות, בצת, לימן, מצובה, ראש הנקרה, ושלומי.